Vergoedingen

 

 

Vergoedingen 2019

 

In 2019 heb ik een contract voor VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis. Wanneer u bij een van deze instellingen bent verzekerd, wordt de  declaratie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Deze vergoedt  de behandeling dan rechtstreeks aan mij. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar vervolgens met u verrekend. Houdt u er rekening mee dat dit dus pas bij afsluiting van de behandeling of na een jaar na aanvang van de behandeling gebeurt.

 

Bij aanmelding kan ik met u bespreken of met uw zorgverzekeraar een contract is gesloten en op welke wijze de kosten worden gedeclareerd.

 

Behandeltarieven niet-verzekerde zorg

 

Tarieven

 

- Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten

hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa

vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2019.

 

- Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten

hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa

vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2019.

 

Dit betekent dat de client een factuur krijgt na afloop van de behandeling.

De client stuurt deze door naar de zorgverzekeraar die een deel van de factuur vergoedt.

De client vult het resterende deel aan en betaalt de factuur.

Wanneer dit voor grote financiële problemen zorgt, kan altijd overlegd worden om het bedrag te verlagen,

het mag nooit een reden zijn om niet in behandeling te gaan.

 

Voor cliënten die een restitutiepolis hebben wordt het hele bedrag vergoed. Dit betekent dat de kosten van de behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar wanneer de problematiek voldoet aan de criteria voor de Specialistische GGZ of de Basis Generalistische GGZ. Wel wordt het wettelijk verplichte eigen risico  bij u in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of andere arts noodzakelijk. Op deze verwijsbrief dient te staan dat het een verwijzing betreft voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, de S-GGZ of de basis generalistische geestelijke gezondheidszorg, de BG-GGZ.

 

Tarief Overig (zorg)product

 

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Dit tarief wordt in mijn praktijk in rekening gebracht. Dit is tevens het tarief voor mijn overige dienstverlening: leertherapie en supervisie.

 

Tarief zelfbetalers

 

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie:  tarieven voor de gb-ggz

 

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie : tarieven voor de g-ggz

 

 

agb code persoonlijk: 94012353

 

agb code praktijk: 94062454

Praktijk Grave Gezondheidscentrum Hampoort | Gasthuisstraat 48, 5361 HH, Grave (Noord-Brabant) | info@hansamwelpsychotherapie.nl