Manier van werken

 

Ik werk vooral met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, Acceptance en Commitment therapie en maak gebruik van de technieken uit  de Psychodynamische Therapie zoals EMDR. Ook maak ik gebruik van  E-health toepassingen wanneer dat zinvol is in het kader van de behandeling.

 

Wat is cognitieve gedragstherapie?

 

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar  geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGT richt  zich op het veranderen van negatieve gedachten die leiden tot somberheid of machteloosheid en leert jou om meer controle te krijgen over jouw wijze van denken. Daarnaast richt de CGT zich op het veranderen van het gedrag zodat je actiever wordt of je energie beter leert verdelen. CGT is in principe niet gericht op het verwerken van traumatische gebeurtenissen in de levensgeschiedenis (zie voor verder informatie over CGT)

 

Wat is Acceptance en Commitment Therapie?

 

Acceptance en Commitment Therapie (ook wel ACT genoemd) gaat ervan uit dat er situaties zijn die je niet kunt veranderen zoals een

chronische ziekte of sociale omstandigheden. In dat geval kun je leren om je er niet meer tegen te verzetten maar met de ziekte of binnen de bestaande omstandigheden toch een waardevol en actief leven te leiden waarin niet de ziekte of situatie centraal staat maar dat wat jij belangrijk vindt in jouw leven. Je leert om je energie te richten op wat jou goed doet in plaats van wat jou energie kost. (zie voor verdere informatie over ACT)

 

Wat is Psychodynamische Therapie?

 

Psychodynamische Therapie is een verzamelnaam van verschillende technieken die gemeenschappelijk hebben dat zij zich richten op het voelen en ervaren. Dat betekent dat de therapeut onderzoekt welke gevoelens centraal staan zoals boosheid, verdriet of angst en waar deze mee te maken hebben. Dat kan door traumatische ervaringen in de eigen levensgeschiedenis zijn die je je misschien niet of nauwelijks meer bewust bent. Door het gebruik maken van technieken zoals EMDR (zie voor verder informatie over EMDR via link) kunnen de ervaringen alsnog verwerkt worden zodat de gevoelens tot rust kunnen komen en er een emotionele stabiliteit ontstaat.

 

E-health

 

Wanneer het zinvol is in het kader van de behandeling, zal gebruik worden gemaakt van E-health toepassingen. Deze toepassingen maken het gemakkelijker om vanuit thuis actief met uw behandeling bezig te zijn.

 

Dit betekent concreet dat het mogelijk is om elkaar te e-mailen tussen de behandelsessies door, dat er vragenlijsten via het internet kunnen worden ingevuld of dat er filmpjes beschikbaar zijn waarin een aspect van de behandeling op een toegankelijke manier wordt uitgelegd.

Praktijk Grave Gezondheidscentrum Hampoort | Gasthuisstraat 48, 5361 HH, Grave (Noord-Brabant) | info@hansamwelpsychotherapie.nl